Serieproduksjon

Salte AS kan produsere til prototyper og serieprodusere deler. Serier på 2-20 deler er likevel gjerne mest vanlig antall for vår produksjon.

Ved serieproduksjon vil vi kunne produsere mer effektivt, som vil gjenspeile seg som kostnadsbesparende for våre kunder. Da Salte AS har flere maskiner som kan utføre samme jobben, kan vi levere større serier med gode leveringstider og konkurransedyktige priser.

Ved å spesialisere oss innen gnisting, også kalt erodering, har vi bygget oss opp erfaringer som vil komme din bedrift til gode. Selv om du trenger større mengder av en vare, vil ikke dette påvirke kvalitet og detaljnivået. Våre ansatte har mange år innen faget både praktisk og fra utdanning.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om serieproduksjon.

Kontakt Salte AS for mer informasjon om vår serieproduksjon.