Senkegnist

Ved å senkegniste, åpner mange muligheter seg. Senkegnist benyttes for å maskinere former som det ofte ikke er mulig å maskinere på annen måte. Med tredimensjonale elektroder som arbeider på materialene, gir senkegnist mulighet til å utforme selv de mest komplekse former, utdypninger og innskjæringer.

Senkegnist egner seg også veldig godt i de tilfellene det ikke er fordelaktig at materialene som bearbeides utsettes for noen form for mekanisk belastning (f.eks. tynne og harde metallplater).

Vi besitter flere senkegnistemaskiner

Flere senkegnistemaskiner gir oss høy kapasitet. Våre maskiner er “state of the art”, og kan programmeres til å levere en ekstrem grad av nøyaktighet i utforming. Vi kan dermed utføre presisjonsarbeid og levere produkter av ekstremt høy kvalitet.

Så om du har behov for f.eks. kilespor med særdeles krevende utforming, så kan senkegnist gjøre dette mulig.

Rask leveranse også på vanskelige kravspesifikasjoner

Salte AS er godt kjent for å se muligheter der andre ser begrensninger. Med et høyt fokus på en “can do attitude” i kombinasjon med høy kompetanse og stor leveringsdyktighet er vi derfor blitt et foretrukket maskinverksted for mange kravstore aktører.

Vi setter pris på en god utfordring, og kan hjelpe med alt fra utforming av prototyper til masseproduksjon.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om senkgnisting, eller vår hjelp til maskinering.