Produksjon - tråderodering og senkeerodering

Vår produksjon er spesialisert innen tråderodering og senkeerodering.

Ved å nytte tråderodering innen produksjonen har man mulighet til å maskinere spesielle konturer med meget god nøyaktighet, som ikke er mulig innen tradisjonell produksjon. Man kan nytte tråderodering til produksjon av materialer av alle typer hardheter.

Ved produksjon vha senkeerodering, blir ønsket form formet negativt i metallet med en tredimensjonal elektrode. Med nøyaktige bevegelser i hovedaksene X, Y, C og Z, kan de mest varierte formene, innskjæringer og fordypninger bli laget.

Kontakt Salte AS for mer informasjon om vår produksjon.