Avansert og presis metallbearbeiding

Salte AS har spesialisert seg på metallbearbeiding innen trådgnist og senkegnist. Denne form for metallbearbeiding åpner opp for helt nye muligheter innen konstruksjon. Vi kan med tråderodering oppnå en ekstrem høy grad av presisjon. Senkeerodering som metallbearbeiding gjør at man kan maskinere konturer som ikke er mulig med tradisjonell maskinering.

Hvert oppdrag innen metallbearbeiding krever sin egen tilnærming, og med Salte AS' lange fartstid i bransjen kjenner vi til flere av de ulike utfordringene som kan oppstå under metallbearbeiding. Som en aktør med høy yrkesstolthet er det naturlig for oss å alltid sette dine ønsker og behov i sentrum. Med andre ord slipper du frykten for middelmådige løsninger og tvilsom kvalitet når vi utfører metallbearbeiding for deg.

Lang erfaring og solid kompetanse

Siden Salte AS' etablering har vi posisjonert oss som en solid aktør innen maskinering og metallbearbeiding. Vår prioritering av framtidsrettede løsninger bidrar til at vi kan tilby maskinering med meget høy standard. Med vår lange erfaring og solide kompetanser kan vi påta oss selv krevende og omfattende oppdrag på dette området.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen metallbearbeiding er det bare å ta kontakt på enten mail eller telefon.