Mekanisk verksted med høy kompetanse

Salte AS er et anerkjent mekanisk verksted som er godt kjent for å ha solid kompetanse på maskinering vha trådgnist og senkegnist. Der mange andre mekaniske verksteder ser begrensninger - ser vi muligheter. Vi maskinerer ut deler med mikrometerpresisjon, og har utstyr som kan maskinere både små og store deler.

Godt utstyr og solide materialer

Metodene vi benytter til utforming er primært erodering, og baserer seg på trådgnist og senkegnist (også kjent som tråderodering og senkerodering). Utstyret vårt er “state of the art”, og våre ansatte har solid erfaring med å håndtere selv de mest komplekse strukturer.

Alle maskindeler og andre deler vi leverer vil også være utformet av de materialene som best passer til bruksområdene. Basert på kravspesifikasjoner kan vi også rådgi om hvilke materialer som er best egnet for ditt behov.

Fra prototype til ferdig produkt

Vårt mekaniske verksted kan bistå uansett om det er erstatning av eksisterende deler eller om det er utforming av deler til nytt utstyr. Vi har god erfaring med prototyping, og på grunn av vår ekspertise på utforming og materialvalg kan det også være vi ser muligheter.

Som en serviceinnstilt bedrift tilpasser vi vår leveranse til ditt behov. Uansett om dette er et enkelt engasjement eller om det er masseproduksjon vil vi sette dine behov i sentrum for aktivitetene.

Ta kontakt om du har spørsmål til vårt mekaniske verksted.