Har du maskindeler du ønsker å få produsert, eller noe som skal repareres?


- Vi er opptatt av kvalitet, nyskapning og effektivitet. Salte AS har ti maskiner, hvor senkeerosjon eller tråderosjon nyttes som produksjonsmåte. Maskinene våre har vi anskaffet fra de beste leverandører, og vi vedlikeholder de jevnlig slik at de er pålitelige og effektive.


Reparasjon av ødelagte maskindeler


Vi utfører reparasjonsarbeid ved å senkegniste bort knekte skruer, tapper og styrepinner i maskindeler. Med egnet maskin kan vi også fjerne knekte hardmetallborer.
Med 10 eroderingsmaskiner har vi rask tilgang på både reparasjon av maskindeler og produksjon på nye deler til storindustri og blant annet oljeplattformer.


Maskindeler til ulike industrier


Våre maskindeler er utviklet for å tåle konstante, store påkjenninger, og de mekaniske elementene vi leverer er rustet for dette. Vi har flere kunder fra blant annet olje- og petroleumsindustrien og til mekanisk industri.


Kontakt Salte AS for mer informasjon om produksjon av maskindeler.