Design og innovasjon

Salte AS kan maskinere innovative produkt i metall for deg ved hjelp av trådgnist og senkegnist. Vi behøver en tegning av ditt produktdesign, gjerne 3d-fil, for å maskinere ditt produkt. Salte AS har god dialog med deg som kunde i prosessen frem til ferdig maskinert produkt.

Mulig at det kun er en liten del av produktet som ikke er mulig å utføre ved annen maskinering. Da mottar Salte AS gjerne halvfabrikat metallprodukt og utfører maskinering av ditt innovative design ved hjelp av trådgnist og/ eller senkegnist.

Design og innovasjon er nøkkelord for maskineringen som kan utføres hos Salte AS.

Ved trådgnist er det mulig å maskinere innvendige konturer med skarpt hjørne, tynne spor og andre design i metall, som gir flere løsninger og muligheter.

Senkegnist, hvor det benyttes en elektrode for å maskinere (gniste) en motsatt kontur, kan nyttes til en rekke innovative designløsninger i metall.

Nøyaktigheten og overflateruhet som oppnås er meget god. Tilsvarende maskineringsmåter for å maskinere spesielle konturer, har per dags dato ikke mulighet til å oppnå samme nøyaktighet.

Har du tegning på innovativt design i metall, kontakt Salte AS, så finner vi sammen den beste løsningen.