Stor ekspertise på fresing

Behøver du maskinering ved hjelp av fresing? Eller maskinering som ikke lar seg gjøre ved hjelp av fresing? Salte AS har posisjonert seg som en solid aktør innen trådgnisting og senkgnisting. Vi kan, gjerne etter at fresing av produktet er utført, for eksempel bistå med trådgnist av tannhjul og splines etter dine spesifikasjoner.

Service og kompetanse er viktige nøkkelbegrep for oss og noe som preger alle våre aktiviteter - også fresing. Vi er en pålitelig samarbeidspartner, uansett om du trenger enkeltprodukter eller en større serie. Våre solide kompetanser og store kapasitet gjør at vi kan påta oss oppdrag av både stort omfang og høy kompleksitet innen fresing. Vi er med andre ord det trygge valget når du ønsker maskineringstjenester.

Vi har kort leveringstid

I mange situasjoner er tid avgjørende. Vi produserer produktet med riktig kvalitet og korte leveringstider.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen maskinering er det bare å kontakte oss på enten mail eller telefon.