Erodering – Salte AS

Salte AS benytter erodering som teknikk for å oppnå nye spennende muligheter i forbindelse med maskinering. Med erodering i form av tråderodering og senkerodering kan vi konstruere helt nye produkter – Det er nærmest bare fantasien som setter grenser. Med erodering har man flere maskineringsmuligheter i forhold til tradisjonell maskinering og kan oppnå en meget høy presisjon – også i forbindelse med bearbeiding av herdede og spesielt harde metaller.

Innen erodering har vi posisjonert oss som en anerkjent aktør som kan vise til en lang rekke fornøyde kunder. Vi er en bedrift som vekter kvalitet i alle ledd, fra tidlig planlegging til ferdig produkt. For å oppnå produkter som imøtekommer alle dine ønsker og behov er det viktig med en god dialog. Hos oss blir du møtt i øyehøyde, og vi strekker oss så langt som mulig for å tilby løsninger innen erodering som passer for akkurat deg.

Vi er en kompetansebedrift

Vår bedrift preges av stor faglig stolthet. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom vårt store engasjement i forhold til å holde vår kunnskap kontinuerlig oppdatert. Vi baserer oss på solide kompetanser og kan tilby det vi mener er markedets fremste løsninger innen erodering. Erfaring og serviceinnstilling gir trygghet for leveransene.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen erodering er det bare å kontakte oss på enten telefon eller mail.