• Tråderodering med kon opptil 30 grader
  • Tråderodering med kon opptil 30 grader
  • Elektrode til å senkeerodere spline.
  • Trådgnisting av spline
  • Tannhjul som er tråderodert
  • Trådgnistet tannhjul
  • Tråderodert tannhjul
  • Senkegniste del ved hjelp av flere elektroder.
  • Senkeerodering for å maskinere spline.
  • Senkegniste starthull. Elektroder for starthull i del.
  • Senkeerodering vha C-akse- rotasjon